Chúc mừng năm mới 2018
Phòng Tổ chức Cán bộ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công Đoàn Ngành
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ
 
   
 
  Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm
Điện thoại : 0573.842050
Địa chỉ : Hòa Thành - Đông Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: duongchitam@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
 

- Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách địa bàn Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

  Phụ trách và lưu trữ hồ sơ thuộc các lĩnh vực sau:

- Công tác thống kê nguồn nhân lực; dự thảo đề án, kế hoạch phát triển về số lượng công chức, viên chức toàn ngành.

- Quản lý hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng mới, dự thảo các quyết định về lĩnh vực trên.

- Trình xét duyệt nhân viên hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP.

- Dự thảo các đề án về vị trí việc làm, thi tuyển viên chức hàng năm.

- Dự thảo các quyết định nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác cho công chức, viên chức đi tỉnh khác và tiếp nhận công chức, viên chức đến công tác.

- Dự thảo các Quyết định về thành lập các Ban, Hội đồng coi thi, chấm thi.

- Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan.


  Phó Trưởng phòng:ThS.Huỳnh Quốc Lực
Điện thoại : 057-3842050
Địa chỉ : P5 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: huynhquocluc@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
 

  Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách địa bàn Phú Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

    Phụ trách và lưu trữ hồ sơ thuộc các lĩnh vực sau:

 - Quản lý hồ sơ quy hoạch cán bộ quản lý, bổ nhiệmbổ nhiệm lại, công nhận hết tập sự, dự thảo các quyết định về lĩnh vực trên.

- Công tác chuyển hạng, nâng hạng cho giáo viên, chuyển ngạch, nâng ngạch cho công chức, dự thảo đề án kế hoạch thi nâng hạng, nâng ngạch.

- Công tác nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, các loại phụ cấp khác.

- Triển khai, kiểm tra, tổng hợp đánh giá xếp loại hàng năm cho công chức, viên chức và người lao động.

- Công tác liên quan đến người nước ngoài, dự thảo các quyết định cử công chức, viên chức đi công tác, học tập nước ngoài;

 - Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan.  


  Chuyên viên:ThS. Lương Thị Phương Giang
Điện thoại : 057-3842050
Địa chỉ : Hòa Bình 1, Tây Hòa
Thư điện tử: luongthiphuonggiang@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
 

  Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách địa bàn Tây Hòa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

             Phụ trách và lưu trữ hồ sơ thuộc các lĩnh vực sau:

- Thu nhận, tổng hợp danh sách, quản lý hồ sơ xin chuyển công tác của giáo viên, nhân viên.

- Tổng hợp, dự thảo các quyết định về cử CBCC, VC đi học sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổng hợp danh sách nhân sự trình SNV, UBND tỉnh thành lập các Ban chỉ đạo cấp tỉnh. dự thảo các quyết định về lĩnh vực trên

 

- Quản lý, lưu trữ, nhân bản, phát hành các loại văn bản của phòng, công văn đi, đến,  giới thiệu nhân sự tham gia các hoạt động của tỉnh.

- Quản lý, thống kê chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

- Quản lý hồ sơ công chức,  viên chức cơ quan Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc, tổng hợp báo cáo kê khai tài sản hàng năm.

- Quản lý, cấp giấy nghỉ phép cho công chức, viên chức, ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến công tác TCCB, công tác cải cách hành chính, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, tổng hợp kiểm kê hàng năm.

- Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan.


   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn