Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phòng Tổ chức Cán bộ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ
 
   
 
  Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm
Điện thoại : 3842050
Địa chỉ : Hòa Thành - Đông Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: duongchitam@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng Tổ chức cán bộ;

- Kế hoạch phát triển tổ chức (thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, giải thể);

- Theo dõi địa bàn: TP. Tuy Hòa; Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở phân công.

* Trực tiếp thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Phương hướng, kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lý lịch của CBCC, VC;

- Công tác thống kê nguồn nhân lực; kế hoạch phát triển về số lượng công chức, viên chức toàn ngành;

- Công tác quy hoạch CBQL; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý;

- Công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, hợp đồng mới, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác ngoài tỉnh;

- Công tác khen thưởng, kỷ luật.

- Xây dựng Đề án về vị trí việc làm,

- Kế hoạch thi tuyển dụng viên chức hàng năm.

- Dự thảo các Quyết định về thành lập các Ban, coi thi, chấm thi;

- Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan;


  Phó Trưởng phòng:ThS.Huỳnh Quốc Lực
Điện thoại : 3842050
Địa chỉ : P5 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: huynhquocluc@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi địa bàn Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

* Trực tiếp thực hiện và quản lý hồ sơ các lĩnh vực sau:

- Công tác quy hoạch cán bộ quản lý của Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc;

- Quản lý Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

- Công tác chuyển hạng cho giáo viên, chuyển ngạch cho công chức, viên chức. Kế hoạch thi nâng hạng, nâng ngạch.

- Công tác xét hết tập sự cho công chức, viên chức.

- Công tác nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, các loại phụ cấp khác;

- Công tác Tinh giản biên chế.

- Tổng hợp, trình xét duyệt nhân viên hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP;

- Tổng hợp đánh giá xếp loại hàng năm của công chức, viên chức và người lao động.

- Công tác liên quan đến người nước ngoài, công chức, viên chức đi công tác, học tập, du lịch ở nước ngoài.

- Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan;


  Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại : 02573842050
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử: nguyenthanhhoang@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Thường trực thi đua ngành

  Chuyên viên:ThS. Lương Thị Phương Giang
Điện thoại : 3842050
Địa chỉ : Hòa Bình 1, Tây Hòa
Thư điện tử: luongthiphuonggiang@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi địa bàn: huyện Đông Hòa, Tây Hòa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

* Trực tiếp thực hiện và lưu trữ hồ sơ các lĩnh vực sau:

- Quản lý công văn đi, đến, lưu trữ, nhân bản, phát hành các loại văn bản của phòng.

- Dự thảo văn bản giới thiệu nhân sự tham gia các hoạt động của tỉnh.

- Tổng hợp nhân sự trình SNV, UBND tỉnh thành lập các Ban chỉ đạo cấp tỉnh;

- Quản ký chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Quy hoạch đào tạo bồi dưỡng; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Quản lý, cập nhật, sắp xếp hồ sơ công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

- Công tác Kê khai tài sản hàng năm;

- Quản lý, cấp giấy nghỉ phép cho công chức, viên chức;

- Công tác cải cách hành chính;

- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, kiểm kê hàng năm.

- Ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến công tác TCCB.

- Theo dõi Bảo hiểm xã hội của công chức, nhân viên cơ quan Sở GDĐT;


   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn