Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phong Kế hoạch Tài Chính
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ
 
   
 
  Trưởng phòng:Cao Văn Sự
Điện thoại : 0573.842051
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử: caovansu@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách quản lý chung tất cả các mặt công tác của Phòng. Trực tiếp theo dõi, quản lý công tác thống kê, kế hoạch phát triển, quy hoạch ngành; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý các nguồn vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

  Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi
Điện thoại : 0573.842051
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: nguyenvanngoi@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Đảm nhiệm công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, thiết bị và chế độ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Kế toán:Trần Thị Thanh Phong
Điện thoại : 0573.842051
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: tranthithanhphong@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Đảm nhiệm công tác kế toán các nguồn vốn chương trình mục tiêu, các nguồn vốn về đầu tư; thẩm định và tổng hợp cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chế độ cho học sinh khuyết tật; tổng hợp quyết toán, theo dõi công khai tài chính, tài sản toàn ngành.

  Kế toán:Huỳnh Mỹ Kim Cương
Điện thoại : 0573842051
Địa chỉ : Phú yên
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  Đảm nhiệm công tác kế toán kinh phí sự nghiệp ngành; kế toán phí, lệ phí và các nguồn thu khác tại cơ quan Sở.

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn