Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phong Giáo dục Trung học
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ
 
   
 
  Trưởng phòng:Dương Bình Luyện
Điện thoại : 3.842.044
Địa chỉ : Phường 9 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử: duongbinhluyen@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  - Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở GDĐT và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng GDTrH; - Phụ trách bộ môn Toán, giải toán trên internet và trên máy tính cầm tay; - Theo dõi nhóm công việc: quản lý, chỉ đạo chung; kiểm định chất lượng, công nhận chuẩn; chỉ đạo chuyên môn (khoa học tự nhiên; công tác Đảng, đoàn thể); dự thảo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở GDĐT phân công.

  Phó Trưởng phòng:Lê Tấn Thích
Điện thoại :
Địa chỉ : Phường Phú Đông - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử: letanthich@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
 

  Phó Trưởng phòng:Nguyễn Bảo Hòa
Điện thoại : 3.842.044
Địa chỉ : Phường 7 - TP Tuy Hòa
Thư điện tử: nguyenbaohoa@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  - Phụ trách: bộ môn Hóa học; - Chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực khoa học tự nhiên; - Theo dõi các nhóm công việc: Kiểm định, đánh giá chất lượng; hoạt động ngoại khóa, thể chất; trường học mới; dạy thêm, học thêm; trường học mới; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

  Chuyên viên:Lê Thị Anh Thư
Điện thoại : 3.842.044
Địa chỉ : Phường 2 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử: lethianhthu@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách: bộ môn Tiếng Anh, theo dõi môn Tiếng Pháp, công đoàn, đời sống; các nội dung có yếu tố nước ngoài; các lĩnh vực có liên quan đến các trung tâm, cơ sở Ngoại ngữ, Tin học; tiêu chuẩn ISO; - Thư ký Hội Tâm lý giáo dục; công tác văn phòng (lưu công văn, hồ sơ sổ sách, báo cáo tuần, tháng…); theo dõi thủ tục hành chính và công tác chuyển trường; thư ký các phiên họp của phòng.

  Chuyên viên:Ngô Quốc Hưng
Điện thoại : 3.842.044
Địa chỉ : Phường 9 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử: ngoquochung@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  - Phụ trách: bộ môn Vật lý, Công nghệ (KTCN); - Theo dõi công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thống kê số liệu trung học; các kì thi giải toán trên máy tính cầm tay, trên internet; công tác nghiên cứu khoa học và thi KHKT (cho học sinh); Dự toán kinh phí các hoạt động lớn do phòng GDTrH chủ trì; kiểm tra chuyên đề; - Thư ký thanh tra chuyên môn; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

  Chuyên viên:Trần Trọng Cai
Điện thoại : 3.842.044
Địa chỉ : Phường 9 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử: trantrongcai@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách: bộ môn Sinh học, Công nghệ (KTNN); - Theo dõi trường HĐGD nghề phổ thông; HĐGD hướng nghiệp; giáo dục môi trường, SKSS; xây dựng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học; thi thí nghiệm thực hành; trường học kết nối; phụ trách các kì thi vận dụng kiến thức liên môn (cho học sinh) và kì thi dạy học tích hợp (cho giáo viên); - Phụ trách công tác xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn quốc gia; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

  Chuyên viên:Nguyễn Văn Chánh
Điện thoại : 0257.3842.0
Địa chỉ : Hòa Bình 1 - Tây Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: nvchanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách bộ môn: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn