Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phòng Giáo dục Tiểu học
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ
 
   
 
  Trưởng phòng:Trần Ngọc Hiệp
Điện thoại : 057.3842043
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn - Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: tranngochiep@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách chung

  Phó trưởng phòng:Nguyễn Hồng Quàng
Điện thoại : 057.3842043
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử: nguyenhongquang@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

  Chuyên viên:Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Điện thoại : 057.3842043
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa
Thư điện tử: nguyenthithuyhanh@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  #

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn