Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC PHÚ YÊN


Địa chỉ:         56 Lê Duẩn, Phường 7, Thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:    0257. 3842054
Thư điện tử:  congdoannganh@phuyen.edu.vn

 I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  

a. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

b. Tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

c. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và Công đoàn khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

d. Phát triển đoàn viên và Công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh,  xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

đ. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyền, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục.

2. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch. 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ái, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Ủy viên Ban Thường vụ.

4. Đồng chí Bùi Thành Nam, Phó trưởng phòng GDĐT Thành phố Tuy Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ.

     5. Đồng chí Đàm Thị Kim Hoa, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Ủy viên Ban Chấp hành.

   6. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Trần Phú, Ủy viên Ban Chấp hành.

   7. Đồng chí Nguyễn Hữu Danh, Trưởng phòng GDĐT huyện Đông Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành.

   8. Đồng chí Phan Phi Hùng, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Sông Hinh, Ủy viên Ban Chấp hành.

    9. Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Linh, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Tuy An, Ủy viên Ban Chấp hành.

   10. Đồng chí Nguyễn Xuân Nghi, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Phú Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành.

   11. Đồng chí Trần Duy Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành.

   12. Đồng chí Lương Thái Nguyên, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Tây Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành.

   13. Đồng chí Lê Minh Phú, Phó trưởng phòng GDĐT Thị xã Sông Cầu, Ủy viên Ban Chấp hành.

   14. Đồng chí Phạm Trung Thành, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Đồng Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành.

   15. Đồng chí Lê Tính, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Sơn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành.

   III. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH NHIỆM KỲ 2018-2023

   1. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm

   2. Đồng chí Dương Sinh, Phó Chánh thanh tra Sở, Ủy viên

   3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Lê Thành Phương, Ủy viên

 


   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn