Chúc mừng năm mới 2018
Công Đoàn Ngành
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công Đoàn Ngành
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC PHÚ YÊN


Địa chỉ         :    56 Lê Duẩn-Phường 7-Thành Phố Tuy Hòa- Phú Yên
Điện thoại    :    057. 3842054
Thư điện tử  :    congdoannganh@phuyen.edu.vn

          Nhiệm vụ của Công đoàn ngành:

a. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

b. Tham gia với Cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

c. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và Lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và Công đoàn khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

d. Phát triển đoàn viên và Công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh.

đ. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Phú Yên

Khóa V, nhiệm kỳ 2013 – 2018


I. BAN ĐỜI SỐNG – CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH – HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

       Trưởng ban: Đ/c Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch CĐ Ngành

       Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Ngọc Huyền – Phó Chủ tịch CĐ Ngành

       Các thành viên: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục 9 huyện, thị xã, thành phố

       - Đ/c Trần Duy Ngọc – UVBCH, CTCĐCS cơ quan VP Sở

       - Mời Đ/c Lê Thị Thưởng – Kế toán CĐGD tỉnh.

 

II. BAN TUYÊN GIÁO:

       Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ái - UV Thường vụ, Phó GĐ Sở GDĐT Phú Yên

       Phó Trưởng ban: Đ/c Trần Duy Ngọc - UVBCH, CTCĐCS VP Sở GDĐT Phú Yên

       Thành viên: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố

       Mời Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Chánh VP Sở GDĐT Phú Yên

 

III. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG:

       Trưởng ban: Đ/c Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch CĐ Ngành

       Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Ngọc Huyền – Phó Chủ tịch CĐ Ngành

       Thành viên: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ái - UV Thường vụ, Phó Giám đốc Sở

       - Đ/c Cao Sỹ Dũng - UV Thường vụ, P HT Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh

       - Đ/c Đoàn Văn Nha - UV Thường vụ, CTCĐGD thành phố Tuy Hòa

 

IV. BAN NỮ CÔNG:

       Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Ngọc Huyền - Phó Chủ tịch CĐ Ngành

       Phó Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ái-UV Thường vụ, Phó GĐ Sở GDĐT Phú Yên

       Thành viên: Trưởng Ban nữ công Công đoàn Giáo dục 9 huyện, thị xã, thành phố

       Mời Trưởng Ban nữ công 3 đơn vị THPT Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

                                    

V. BAN VĂN THỂ:

       Trưởng ban: Đ/c Trần Duy Ngọc – UVBCH, CTCĐCS VP Sở

       Phó Trưởng ban: Đ/c Cao Sỹ Dũng - UV Thường vụ, P HT Trường THPT Nguyễn Huệ              

       Thành viên: Phụ trách văn thể 9 Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố           

        Mời Đ/c Diệp Thế Thân -UV UBKT CĐGD tỉnh, Chánh Thanh tra Sở

       Mời 2 GV phụ trách thể dục, 2 GV phụ trách văn nghệ.      

 

 

 

 

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn