Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 
     1. Phạm Văn Cường - Giám đốc, Bí thư

     2. Ngô Ngọc Thư - Phó Giám đốc, Phó Bí thư

     3. Nguyễn Thị Ngọc Ái - Phó Giám đốc, UV BTV

     4. Dương Bình Luyện - Trưởng phòng GDTrH, BT Chi bộ GDTrH,  UV

     5. Phạm Ngọc Thơ - Trưởng phòng KT - KĐCL, BT Chi bộ Tổng hợp, UV

     6. Phạm Huy Văn - CVP Sở, BT Chi bộ Văn phòng, UV

     7. Dương Chí Tâm - Phó Trưởng phòng TCCB, BT Chi bộ TC-TT, UV

     8. Võ Nguyên Hòa - Trưởng phòng GDTX-CN, PBT Chi bộ GDTrH, UV

     9. Nguyễn Ngọc Huyền - Phó CT CĐN, PBT Chi bộ TC-TT, UV

     10. Nguyễn Thị Tuyết Dương - Phó GĐ, BT Chi bộ TT PTHN TKT, UV

     11. Nguyễn Quốc Toản - Phó Giám đốc, BT Chi bộ TT GDTX Tỉnh, UV
 


                      
   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn