Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phòng Tổ chức Cán bộ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

- Điện thoại: 057-3842050

- Fax: 057-3842045

- Email: tochuccanbo@phuyen.edu.vn

 

 

Chức năng và nhiệm vụ

 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở các lĩnh vực công tác sau:

- Lập Đề án, kế hoạch về tổ chức, biên chế, tiền lương sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh và cơ quan Sở .

- Quản lý đội ngũ cán bộ, GV, NV cả về số lượng và chất lượng.

- Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tuyển dụng, biệt phái điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm.

- Dự thảo báo cáo thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Dự thảo các quyết định có liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ.

- Lưu trử hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc, văn phòng Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

 

 

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn