Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phong Giáo dục Trung học
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

 

Phòng Giáo dục Trung học

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842044

-Fax: 057-3842045

-Email:giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn

 

QUY  ĐỊNH

Lề lối làm việc và phân công nhiệm vụ công chức

của phòng Giáo dục trung học

----------------

          1. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng GDTrH tham mưu cho Giám đốc Sở GDĐT các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; chỉ đạo hoạt động giáo dục (HĐGD) ngoài giờ lên lớp, HĐGD hướng nghiệp và HĐGD nghề phổ thông; thanh tra, kiểm tra các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá  kết quả thi đua từng giai đoạn; chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn; dạy thêm, học thêm; giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục môi trường; giáo dục dân số...

Phòng GDTrH chịu sự chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở GDĐT và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách (sau đây gọi tắt là Lãnh đạo Sở GDĐT).

2. Nhiệm vụ cụ thể

            a) Dương Bình Luyện – Trưởng phòng

          - Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở GDĐT và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng GDTrH;

- Phụ trách bộ môn Toán, giải toán trên internet và trên máy tính cầm tay;

            - Theo dõi nhóm công việc: quản lý, chỉ đạo chung; kiểm định chất lượng, công nhận chuẩn; chỉ đạo chuyên môn (khoa học tự nhiên; công tác Đảng, đoàn thể); dự thảo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở  GDĐT phân công.       

b) Lê Duy Nhất – Phó trưởng phòng

- Phụ trách: bộ môn Lịch sử, GDCD;

- Chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực khoa học xã hội;

            - Theo dõi các nhóm công việc: Thông tin, báo cáo (học kì, năm học), thi đua, hội thi;      giáo dục pháp luật, giáo dục dân tộc, công tác tôn giáo; an ninh quốc phòng; các trường ngoài công lập;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở GDĐT, Trưởng phòng phân công, xử lý thường trực khi trưởng phòng đi vắng...

 

c) Nguyễn Bảo Hòa – Phó trưởng phòng

            - Phụ trách: bộ môn Hóa học;

- Chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực khoa học tự nhiên;

- Theo dõi các nhóm công việc: Kiểm định, đánh giá chất lượng;hoạt động ngoại khóa, thể chất; trường học mới; dạy thêm, học thêm; trường học mới;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

            d) Trần Thị Thanh Thu – Chuyên viên

- Phụ trách: bộ môn Địa lý, công tác văn phòng (lưu công văn, hồ sơ sổ sách, báo cáo tuần, tháng…);

- Theo dõi thủ tục hành chính và công tác chuyển trường;

- Thư ký các phiên họp của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

đ) Lê Thị Anh Thư – Chuyên viên

- Phụ trách: bộ môn Tiếng Anh, thi Tiếng Anh trên internet;

-Theo dõi môn Tiếng Pháp, công đoàn, đời sống; các nội dung có yếu tố nước ngoài; các lĩnh vực có liên quan đến các trung tâm, cơ sở Ngoại ngữ, Tin học; tiêu chuẩn ISO;

- Thư ký Hội Tâm lý giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

e)     Trần Trọng Cai – Chuyên viên

- Phụ trách: bộ môn Sinh học, Công nghệ (KTNN);

- Theo dõi trường HĐGD nghề phổ thông; HĐGD hướng nghiệp; giáo dục môi trường, SKSS; xây dựng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học; thi thí nghiệm thực hành; trường học kết nối; phụ trách các kì thi vận dụng kiến thức liên môn (cho học sinh) và kì thi dạy học tích hợp (cho giáo viên);

- Phụ trách công tác xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

g)     Ngô Quốc Hưng – Chuyên viên

           - Phụ trách: bộ môn Vật lý, Công nghệ (KTCN);

- Theo dõi công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thống kê số liệu trung học; các kì thi giải toán trên máy tính cầm tay, trên internet; công tác nghiên cứu khoa học và thi KHKT (cho học sinh); Dự toán kinh phí các hoạt động lớn do phòng GDTrH chủ trì; kiểm tra chuyên đề;

- Thư ký thanh tra chuyên môn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

h)     Dương Văn Danh – Chuyên viên

- Phụ trách: bộ môn giáo dục Quốc phòng – An ninh, Thể dục;

- Theo dõi: bộ môn Âm Nhạc, Mỹ thuật; công tác Đoàn – Đội; HĐGD ngoài giờ lên lớp- trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống; thư viện chuẩn; trường chuẩn quốc gia; tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thể chất, Hội thảo, Hội nghị, tập huấn...

 

 

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn