Chào mừng năm học mới năm học 2018-2019
Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp

 -Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842046

-Fax: 057-3842045

-Email: giaoducchuyennghiep@phuyen.edu.vn

1.    Nhiệm vụ của phòng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh; quản lý và chỉ đạo hoạt động của các trường chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống. Tham gia quản lý nhà nước các trường chuyên nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Trung học phổ thông chỉ đạo phổ cập giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL giáo dục, giáo viên;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các đề án phát triển đào tạo nghề;

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập.

2. Phân công nhiệm vụ của từng cá nhân

a) Ông Võ Nguyên Hòa – Trưởng phòng

Phụ trách chung và điều hành các hoạt động của phòng, lập kế hoạch và báo cáo hoạt động năm học, tháng, tuần của phòng; công  tác thực tập sư phạm, đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học; công  tác xóa mù chữ.

b) Ông Trần Đức Phúc – Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác giáo dục chuyên nghiệp, liên kết đào tạo; quản lý công tác tổ chức và hoạt động giáo dục kỹ năng sống; tổ chức hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT, giáo dục quốc phòng khối các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

c) Ông Lê Tấn Thích – Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác giáo dục trung học hệ GDTX; tham gia công tác phổ cập THCS, THPT; công tác xây dựng xã hội học tập; công tác bồi dưỡng thường xuyên; quản lý công tác tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã (phường, thị trấn) . Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

d) Bà Đoàn Thị Anh Thoa – Chuyên viên

 

Quản lý công tác tổ chức và hoạt động của trung tâm(cơ sở ) Ngoại ngữ, Tin học; công tác cải cách hành chính của phòng. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn