Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phòng Giáo dục Mầm Non
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Giáo dục mầm non

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842961

-Fax: 057-3842045

-Email: giaoducmamnon@phuyen.edu.vn

 

1. Nhiệm vụ của phòng Giáo dục Mầm non

 

Phòng Giáo dục Mầm non có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục Mầm non. Cụ thể:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý, nuôi-dạy và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. 

2. Phân công nhiệm vụ của từng cá nhân phòng GD Mầm non

 

·       Đ/C TRẦN NGỌC PHƯƠNG THẢO (PTP PHỤ TRÁCH MẦM NON)

-        Phụ trách chung về công tác: Quy hoạch phát triển hệ thống trường, lớp; công tác Thi đua của ngành; Các dự án; Quản lý tài chính của phòng.

-        Về chuyên môn: Phụ trách chung và chỉ đạo các chuyên đề trọng tâm theo giai đoạn.

-        Phụ trách công tác Chăm sóc nuôi dưỡng.

-        Phụ trách chính về công tác Phổ cập giáo dục mầm non.

·       Đ/C TRẦN THỊ NGỌC BÍCH (CHUYÊN VIÊN)

-        Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ.

-        Phụ trách Chương trình lớp mẫu giáo ghép.

-        Thống kê Phổ cập GDMN.

-        Chất lượng ISO của phòng MN.

-        Giáo dục An toàn giao thông.

·       Đ/C LÊ THỊ THÙY DƯƠNG (CHUYÊN VIÊN)

-        Phụ trách chuyên môn mẫu giáo.

-        Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.

-        Thống kê số liệu báo cáo định kỳ.

-        Phụ trách trường chuẩn Quốc gia.

-        Giáo dục môi trường.


 

 

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn