Chào mừng năm học mới 2016-2017
Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công Đoàn Ngành
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057.3842060 - 0573.842048

-Fax: 057-3842045

-Email: ktkdclgd@phuyen.edu.vn ; phongktkd.sophuyen@moet.edu.vn

1/ Chức năng và nhiệm vụ :

Phòng khảo thí và KĐCLGD tham mưu cho Lãnh đạo Sở các mặt công tác sau:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các kỳ thi trong năm (thi tốt nghiệp, tuyển sinh, kiểm tra cấp chứng chỉ…) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định và đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…

2/ Biên chế cần có 04 người .

Phòng khảo thí và công nghệ thông tin có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

 

2.1. Ông Phạm Ngọc Thơ - Trưởng phòng

Phụ trách điều hành chung; tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT – KĐCLGD; xây dựng kế hoạch hoạt động, quản lý công chức của phòng về tư tưởng chính trị, lao động, chuyên môn và cơ sở vật chất - thiết bị được trang bị cho phòng và công tác thi đua; Bí thư Chi bộ Tổng hợp phụ trách công tác Đảng của Phòng.

2.2. Ông Đoàn Hồng Việt – Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác khảo thí, quản lý phần mềm thi THPT quốc gia, tiếp nhận, nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng quy trình quản lý thi THPT quốc gia. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ trong năm. Tham mưu Trưởng phòng trong việc đề xuất nhân sự trong các hội đồng coi, chấm thi và phối hợp Phòng TCCB ra quyết định thành lập.

2.3 Ông Trần Thế Vấn - Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn chỉ đạo, theo dõi và xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tự đánh giá của các cơ sở giáo dục, xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài các đơn vị đăng ký KĐCLGD. Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Xem xét và chấp nhận các cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài.

2.4. Ông Đỗ Thanh Trưởng – Chuyên viên

 

Phụ trách hành chính của Phòng, thư ký các cuộc họp của Phòng.  Tiếp nhận và lưu trữ các công văn đi, đến của phòng; báo cáo Trưởng phòng để xử lý công văn đến. Tiếp nhận và giải quyết các công việc điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao các loại văn bằng, cấp lại các loại chứng nhận, chứng chỉ, xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo quy định của Bộ GDĐT

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn