Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Thanh tra
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Thanh tra Sở

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842052

-Fax: 057-3842045

-Email: thanhtra@phuyen.edu.vn

a/ Chức năng và nhiệm vụ :

Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở các mặt công tác sau:

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoach đào tạo; chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo của Nhà nước đối với UBND các cấp xã, phường, huyện và thành phố, cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp, các tổ chức tôn giáo, kinh tế, xã hội và công dân ;

- Thanh tra việc quản lý ở các trường, các cơ sở giáo dục-đào tạo, việc giảng dạy và quản lý của cán bộ, giáo viên; việc học tập của học sinh theo phân cấp quản lý;

- Giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn nghiệp vụ và nội dung thanh tra cho thanh tra giáo dục cấp dưới.

b/ Biên chế cần có 04 người.

Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra phụ trách chung, xây dựng kế hoạch hoạt động;

- Phó Chánh thanh tra giúp Chánh Thanh tra phụ trách và chịu trách nhiệm một số lĩnh vực được phân công;

- 02 thanh tra viên được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực chuyên môn, học chế, chế độ chính sách; tài chính… của các đơn vị trực thuộc.

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn