Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc:ThS. Ngô Ngọc Thư
Họ và tên Phó Giám đốc:ThS. Ngô Ngọc Thư
Giới tính Nam
Địa chỉ 40/51 Trần Phú- Phường 8 -TP Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0573.501619
Email ngongocthu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phòng Giáo dục Trung học, phòng Khảo thí - KĐCL,Phòng Thanh tra.