Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc: Thạc sĩ Ngô Ngọc Thư
Phó Giám đốc Phó Giám đốc: Thạc sĩ Ngô Ngọc Thư
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 40/51 Trần Phú- Phường 8 -TP Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 05273501619
Email ngongocthu@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách