Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc:ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ái
Họ và tên Phó Giám đốc:ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ái
Giới tính Nữ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại 0573827686
Email nguyenthingocai@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phòng Giáo dục mầm non,Phòng Chính trị tư tưởng - HSSV, Ban VSTB PN; Theo dõi hoạt động Công đoàn ngành, Hội cựu giáo chức.