Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ái
Phó Giám đốc Phó Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ái
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại 02573842049
Email nguyenthingocai@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách