Thông tin chi tiết:
Phó Giám đốc:Ths. Trần Khắc Lễ
Phó Giám đốc Phó Giám đốc:Ths. Trần Khắc Lễ
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại 0573842049
Email trankhacle@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Văn phòng Sở, Phòng Giáo dục Tiểu học,Phòng GDTX-CN