Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN,THÀNH PHỐ
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Tuy Hòa
  Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp Tuy Hoà, Phú Yên
  Điện hoại: 057.3823042
  Thư điện tử : pgddttuyhoa@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddttuyhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
  Địa chỉ: Thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
  Điện hoại: 057.3578661, 057.3578657, Fax: 057.3578661.
  Thư điện tử : pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddttayhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa
  Địa chỉ: Hòa Vinh- Đông Hòa- Phú Yên
  Điện hoại: 0573531072 hoặc 0573531074 hoặc 0573531075.
  Thư điện tử : pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
  Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng- Sông Hinh - Phú Yên
  Điện hoại: 057.3858120
  Thư điện tử : pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddtsonghinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa
  Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo – Khu phố Trung Hòa - thị trấn Củng Sơn – Sơn Hòa.
  Điện hoại: 057 3861.224
  Thư điện tử : pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddtsonhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa
  Địa chỉ: Hòa Định- Phú Hòa- Phú Yên
  Điện hoại: 057 8886549
  Thư điện tử : pgddtphuhoa@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddtphuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
  Địa chỉ: Thị trấn Chí Thạnh- Tuy An - Phú Yên
  Điện hoại: 057 3865235
  Thư điện tử : pgddttuyan@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân
  Địa chỉ: Thị trấn La Hai- Đồng Xuân - Phú Yên
  Điện hoại: 057 3872136
  Thư điện tử : pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddtdongxuan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị Xã Sông Cầu
  Địa chỉ: Đường Lê Thành Phương, KP Long Hải Bắc, TT Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên.
  Điện hoại: 3875212; fax: 057 3875212;
  Thư điện tử : pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
  Website: http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết->>
 
 
 
 Thông tin chung
 Hệ thống văn bản
 Thông tin ngành
 Tài nguyên
 
       

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phú Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045      Email: banbientap@phuyen.edu.vn - vanphong@phuyen.edu.vn