Chào mừng năm mới 2019
Phòng Tổ chức Cán bộ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tổ chức Cán bộ [ 08:45:19 15-10-2013 ]
Quyết định cử cán CB, GV, NV tham gia coi thi chọn học sinh giỏi Cấp tỉnh lớp 12 THPT vòng 1 năm học 2013-2014 đặt tại trường THPT Lê Trung Kiên. [ 08:29:07 15-10-2013 ]
Quyết định cử cán CB, GV, NV tham gia coi thi chọn học sinh giỏi Cấp tỉnh lớp 12 THPT vòng 1 năm học 2013-2014 đặt tại trường THPT Phan Bội Châu. [ 08:28:31 15-10-2013 ]
Quyết định cử cán CB, GV, NV tham gia coi thi chọn học sinh giỏi Cấp tỉnh lớp 12 THPT vòng 1 năm học 2013-2014 đặt tại trường THPT Trần Phú. [ 08:27:54 15-10-2013 ]
Quyết định cử cán CB, GV, NV tham gia coi thi chọn học sinh giỏi Cấp tỉnh lớp 12 THPT vòng 1 năm học 2013-2014 đặt tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. [ 08:27:22 15-10-2013 ]
Quyết định cử cán CB, GV, NV tham gia coi thi chọn học sinh giỏi Cấp tỉnh lớp 12 THPT vòng 1 năm học 2013-2014 đặt tại trường THPT Lê Trung Kiên. [ 08:24:16 15-10-2013 ]
Triệu tập cán CB, GV, Nv tham gia coi, chấm thi chọn học sinh giỏi Cấp tỉnh lớp 12 THPT vòng 1 năm học 2013-2014 [ 08:17:47 15-10-2013 ]
Thông báo về việc thực hiện chính sách quy định tại các Quyết định số 24,25,26,27,/2008/QĐ-TTg và quyết định số 113/2009/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. [ 08:10:59 15-10-2013 ]
Thông báo hợp đồng giáo viên năm 2013 [ 16:35:17 23-08-2013 ]
Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 2049/SGDĐT-TCCB ngày 30/12/2009 V/v Mời tham dự Hội thảo [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2010 Chuyên ngành: Quản lý giáo dục [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1578/GD-ĐT V/v Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL và củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Cv 419/TB-BGDĐT ngày 29/6/2009 V.v Tuyển giáo viên sang giảng dạy tại các trường CHDCND Lào [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Cv 317/TB-BGDĐT ngày 15/5/2009 Thông báo tuyển sinh học Đại học tại Campuchia, Lào và Mông Cổ theo học bổng hiệp định năm 2009 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 655/QĐ/GD-ĐT ngày 11/5/2009 Quyết định v/v thành các Hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2009-2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 281/TB-BGDĐT ngày 4/5/2009 Thông báo tuyển sinh sau đại học tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Công văn 2517-CV/BTCTU ngày 27/4/2009 của Ban tổ chức Tỉnh ủy [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Thống báo Tuyển sinh sau Đại học Số 171/TB-ĐHPY V/v Liên kết đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Phú Yên [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 531/GDĐT-TCCB V/v hướng dẫn lập DS CB, GV, NV tham gia kỳ thi TN THPT năm 2009-2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Trang
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn