Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phong Kế hoạch Tài Chính
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
Biểu mẫu báo cáo thống kê năm học 2014-2015 (Khối CĐ, ĐH) [ 14:33:28 10-02-2015 ]
Biểu mẫu đăng ký danh mục thuộc Đề án KCH giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 co thông tin tham khảo (ngày 15/10/2014) [ 08:21:47 16-10-2014 ]
Biểu mẫu đăng ký danh mục thuộc Đề án KCH giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 (ngày 15/10/2014) [ 16:05:13 15-10-2014 ]
Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 2016-2020 [ 15:14:53 06-10-2014 ]
Biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ công tác xây dựng kế hoạch năm 2013 (Các trường ĐH, CĐ và TCCN) [ 19:22:41 18-04-2013 ]
444/SGDĐT-KHTC:Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2010-2011 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số 2438/2009/QĐ-UBND Ngày 30/12/2009 Quyết định về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1392/SGD ĐT-KHTC Ngày 09/9/2009 V/v Báo cáo thống kê năm học 2009-2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 2048/SGDĐT-KHTC ngày 30/12/2009 V/v Báo cáo thống kê năm học 2009-2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 33/KBPY-KT ngày 19/12/2009 V/v Khóa sổ quyết toán năm 2009 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1922/SGDĐT-KHTC ngày 11/12/2009 V/v Đăng ký quỹ lương năm 2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1864/SGDĐT-DATKK ngày 02/12/2009 V/v Báo cáo nhu cầu trang bị SGK, đồ dùng học tập cho HS và sách hướng dẫn cho GV Tiểu học [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1819/SGDĐT-KHTC ngày 25/11/2009 V/v Tập huấn phần mềm V.EMIS [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1774/CV-SGDĐT-KHTC ngày 16/11/2009 V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 và lũ lụt gây ra [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1532/GD-ĐT ngày 01/10/2009 V/v Xây dựng dự toán NSNN năm 2010 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1540/GD&ĐT-KHTC ngày 01/10/2009 Giấy mời dự hội nghị [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Mẫu báo cáo đính kèm công văn 1439/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2009 [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1439/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2009 V/v Báo cáo nhanh số liệu CSVC TBTH xây dựng dự án GDĐT Nông thôn mới [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 1269/GD&ĐT-KHTC ngày 18/08/2009 V/v cấp thay thế một số thiết bị, bảo hành và cài thay thế bộ phần mềm cho phòng Lab. [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 1213/SGDĐT-KHTC ngày 05/08/2009 V/v Báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả thực hiện CTMTQG [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Trang
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn