Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phòng Giáo dục Tiểu học
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 1733/GDĐT-TH ngày 10/11/2009 V/v Thực hiện chương trình lập kế hoạch MCLTT trường TH, PTTH, tập huấn kĩ năng HSKT [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 1211/GD-ĐT ngày 4/8/2009 V/v: Phân phối sổ tay GDHN Học sinh khuyết tật [ 19:22:41 18-04-2013 ]
CV 1116/TB-GDĐT-TH ngày 20/07/2009 V/v Kiểm tra công nhận thư viện trường học đạt chuẩn theo QĐ 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Kết quả giao lưu học sinh học tốt cấp tỉnh - Cấp tiểu học [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Số: 394/CV-GD&ĐT-TH V/v: Giao lưu HS học tốt cấp tiểu học thi giáo án tốt, ĐDDH, vở sạch chữ đẹp [ 19:22:41 18-04-2013 ]
Trang
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn