Chào mừng năm mới 2019
Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
Nhấn vào nút Tra cứu để nhận công văn
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

31/KH-BVSTBPN 08/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên năm 2019

2

30/VSTBPN 04/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

3

28/VSTBPN 12/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác của BVSTBPN năm 2018

4

27/KH-VSTBPN 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Yên năm 2018

5

23/VSTBPN 28/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2018

6

22/VSTBPN 08/02/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức hội thi truyền thông công tác gia đình

7

21/KH-SGDĐT-BVSTBPN 05/02/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Bình đẳng giới và công tác gia đình của ngành GDĐT tỉnh Phú Yên năm 2018

8

20/VSTBPN 27/7/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017

9

17/VSTBPN 24/4/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tiếp tục triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017

10

16/VSTBPN 05/4/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra, giám sát công tác của BVSTBPN năm 2017

11

15/KH-BVSTBPN 07/02/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Bình đẳng giới và công tác gia đình của ngành GDĐT tỉnh Phú Yên năm 2017

12

13/VSTBPN 07/10/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BĐG

13

12/SGDĐT-BVSTBPN 26/9/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

14

11/VSTBPN 07/6/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phát động Cuộc thi thúc đẩy bình đẳng giới

15

10/KH-VSTBPN 01/6/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam

16

09/VSTBPN 25/3/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra, giám sát và tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới năm 2016

17

07/VSTBPN 10/3/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền Tiểu Đề án 2

18

06/VSTBPN 23/02/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Bình đẳng giới

19

05/VSTBPN 22/02/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016

20

229/KH-BVSTBPN 10/9/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Truyền thông sức khỏe sinh sản nữ Công chức, viên chức và người lao động ngàng giáo dục năm 2015

21

188/VSTBPN 06/8/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn bình đẳng giới

22

01/VSTBPN 27/02/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức quán triệt Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và tổ chức các hoạt động trong tháng 3 năm 2015

23

52/2014/QH13 19/06/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Luật Hôn Nhân và Gia đình

24

119/QĐ-SGDĐT 30/01/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Thể lệ Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục Phú Yên" lần thứ II, năm 2015

25

06/KH-SGDĐT-CĐGD 16/01/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch Liên tịch tổ chức Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục Phú Yên" lần thứ 2 năm 2015

26

388/VSTBPN 19/11/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn bình đẳng giới

27

***GIẤY MỜI*** 10/10/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội nghị tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Bình đẳng giới, Tiểu đề án II và viết về gương nữ cán bộ, công chức, viên chức điển hình

28

09/KH-SGDĐT-CĐN 03/10/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Bình đẳng giới, Tiểu đề án II và viết về gương nữ cán bộ quản lý, CCVC điển hình

29

08/VSTBPN 06/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chấm bài và sơ kết Cuộc thi tìm hiểu Luật BĐG, Tiểu Đề án II

30

06/KH-BVSTBPN 10/6/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phát động tham gia Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 do Bộ GDĐT tổ chức

31

92/KHLT 10/6/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014

32

03/VSTBPN 21/3/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ

33

853/QĐ-SGDĐT 28/02/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, Tiểu Đề án II, các vấn đề liên quan công tác nữ và viết về gương nữ cán bộ, công chức, viên chức

34

02/KH-SGDĐT 13/02/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2014-2015 và thực hiện Tiểu đề án 2 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học" của ngành GDĐT tỉnh Phú Yên

35

01/SGDĐT-CĐN 08/02/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng gia đình hạnh phúc và các vấn đề liên quan

36

11/GTT/VSTBPN 10/10/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội nghị biểu dương điển hình" Nữ hai giỏi" năm 2013

37

10/VSTBPN 08/10/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2013

38

09/BVSTBPN-BNC 06/9/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Giới thiệu nhân sự chuẩn bị cho Hội nghị giao lưu nữ CBGV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong công tác
 
 
 
       
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn