Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Thanh tra
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
Nhấn vào nút Tra cứu để nhận công văn
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

145/SGDĐT-TTr 15/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức đăng ký dự thi, hồ sơ thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

2

658/SGDĐT-TTr 29/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra năm 2018

3

212/SGDĐT-TTr 31/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra công tác triển khai đầu năm học 2018-2019

4

566/QĐ-SGDĐT 29/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

5

72/SGDĐT-TTr 08/6/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn công tác thanh tra coi thi, chấm thi THPT quốc gia năm 2018

6

408/SGDĐT-TTr 29/5/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

7

64/SGDĐT-TTr 25/5/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn công tác thanh tra coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

8

04/KH-SGDĐT 08/01/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm và hoạt động kỹ năng sống - năm 2018

9

230/SGDĐT-TTr 14/9/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra công tác triển khai đầu năm học 2017-2018

10

700/QĐ-SGDĐT 11/9/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018

11

353/SGDĐT-TTr 07/7/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v tập huấn công tác thanh tra coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018

12

288/SGDĐT-TTr 09/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Quản lý, sử dụng Sổ đầu bài, Sổ gọi tên ghi điểm, học bạ học sinh

13

219/SGDĐT-TTr 16/5/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy và học, ôn tập, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức đăng ký dự thi, hồ sơ thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017

14

64/KH-SGDĐT 07/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và Thông báo số 47/TB-BGDĐT

15

48/SGDĐT-TTr 16/02/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo tại tỉnh Phú Yên

16

44/SGDĐT-TTr 12/01/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo việc tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

17

11/KH-SGDĐT 12/01/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

18

764/SGDĐT-TTr 12/9/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thanh tra công tác triển khai đầu năm học

19

04/SGDĐT-TTr 06/9/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm tra, phối hợp thực hiện hoạt động thanh tra

20

626/QĐ-SGDĐT 29/8/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

21

24/KH-SGDĐT 26/01/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở GDĐT Phú Yên năm 2016

22

284/SGDĐT-TTr 09/11/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra

23

277/SGDĐT-TTr 04/11/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập cán bộ, giáo viên dự Hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm học 2015-2016

24

890/SGDĐT-TTr 04/11/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chấn chỉnh công tác tuyển sinh đầu cấp, công tác thu chi đầu năm học 2015-2016 và việc thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

25

25/TB-TTr 06/11/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo Chương trình Hội nghị tập huấn công tác thanh tra

26

762/SGDĐT-TTr 28/9/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường, thu chi đầu năm học 2015-2016 và thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

27

688/SGDĐT-TTr 31/8/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lịch thanh tra năm học 2015-2016

28

687/SGDĐT-TTr 31/8/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016

29

40/SGDĐT-TTr 02/02/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo việc tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015

30

448/SGDĐT-TTr 27/12/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập giáo viên có chứng chỉ B2,C1 do Đại học Ngoại ngữ Huế cấp

31

1091/SGDĐT-TTr 10/11/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chấn chỉnh công tác tuyển sinh đầu cấp, công tác thu chi đầu năm học 2014-2015 và việc thực hiện Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

32

986/SGDĐT-TTr 13/10/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chấn chỉnh hoạt động của cơ sở rèn luyện kỹ năng sống; cơ sở, trung tâm ngoại ngữ, tin học

33

893/SGDĐT-TTr 23/9/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường, thu chi đầu năm học 2014-2015 và thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

34

846/SGDĐT-TTr 12/9/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lịch thanh tra năm học 2014-2015

35

845/SGDĐT-TTr 12/9/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015

36

766/SGDĐT-TTr 25/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lập danh sách cơ sở giáo dục để tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành năm học 2014-2015

37

1675/QĐ-SGDĐT 18/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Ban hành Nội dung tiếp công dân tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

38

681/SGDĐT-TTr 01/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thanh tra chuyên đề đào tạo tin học, ngoại ngữ; giáo dục kỹ năng sống

39

486/TB-SGDĐT 31/5/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo đường dây nóng kỳ thi TN THPT năm 2014

40

254/SGDĐT-TTr 21/5/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục

41

94/SGDĐT-TTr 10/02/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm tra và phối hợp thực hiện hoạt động thanh tra

42

71/SGDĐT-TTr 24/01/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục

43

64/SGDĐT-TTr 23/01/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị về đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục

44

04/SGDĐT-TTr 13/01/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức Hội nghị, tập huấn về đổi mới công tác thanh tra giáo dục

45

504/SGDĐT-TTr 16/9/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường; công tác thu chi tài chính đầu năm học 2013-2014

46

822/SGDĐT-TTr 04/9/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra năm học 2013-2014

47

821/SGDĐT-TTr 04/9/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014

48

404/SGDĐT-TTr 06/8/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Giới thiệu CB, GV bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra giáo dục trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2013-2015

49

716/SGDĐT-TTr 30/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lập danh sách CB, GV đề nghị bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2013-2015

50

478/SGDĐT-TTr 22/5/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nộp báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2012-2013

51

73/SGDĐT-TTr 22/5/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra thi Tn THPT năm 2013

52

1527/SGDĐT-TTr 17/12/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nộp báo cáo sơ kết công tác Thanh tra năm học 2012-2013

53

507/SGDĐT-TTr 26/11/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập cán bộ, giáo viên dự lớp bồi dưỡng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành giáo dục

54

473/SGDĐT-TTr 08/11/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bồi dưỡng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành giáo dục

55

1052/SGDĐT-TTr 21/9/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thanh tra công tác tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường; công tác thu chi tài chính đầu năm học 2012-2013

56

991/KH-SGDĐT 06/9/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra năm học 2012-2013

57

989/SGDĐT-TTr 06/9/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012-2013

58

180/SGDĐT-TTr 21/5/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị thanh tra thi TN THPT năm 2012

59

529/SGDĐT-TTr 17/5/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập (bổ sung)cán bộ, giáo viên dự hội nghị tập huấn thanh tra thi TN THPT năm 2012

60

523/SGDĐT-TTr 16/5/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập cán bộ, giáo viên dự hội nghị tập huấn thanh tra thi TN THPT năm 2012

61

519/SGDĐT-TTr 15/5/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra năm học 2011-2012

62

11/SGDĐT-TTr 10/01/2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập giáo viên khối trực thuộc tham gia đội bóng chuyền Sở GD&ĐT Phú Yên dự Giải bóng chuyền Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

63

1478/SGDĐT-TTr 19/12/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nộp báo cáo sơ kết công tác Thanh tra năm học 2011-2012

64

1371/SGDĐT-TTr 29/11/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

65

1264/SGDĐT-TTr 08/11/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế

66

1286/QĐ-SGDĐT 10/10/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bổ nhiệm Cộng tác viên thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2013

67

1047/SGDĐT-TTr 06/10/11 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thanh tra Trung tâm KTTH-HN huyện Tuy An năm học 2011-2012

68

1279/QĐ-SGDĐT 06/10/11 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thành lập đoàn thanh tra Sở GD&ĐT Phú Yên Thanh tra Trung tâm KTTH-HN huyện Tuy An năm học 2011-2012

69

Mời họp/SGDĐT-TTr 19/9/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Thanh tra năm học 2011-2012

70

919/SGDĐT-TTr 08/9/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012

71

919/SGDĐT-TTr 08/9/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011-2012

72

230/SGDĐT-TTr 11/8/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra tại TP Nha Trang

73

798/SGDĐT 4/8/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức phổ biến nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính

74

129/TT-SGDĐT 20/5/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011

75

282/QĐ-SGDĐT 17/3/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Quyết định về việc cử thanh tra kỳ thi olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2010-2011

76

GMH/TTr 16/9/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên *****Mời họp V/v Quán triệt, thống nhất việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011

77

1107/TTr 08/9/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2010-2011.

78

71/TTr 08/9/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo danh sách cán bộ thanh tra chuyên trách phòng giáo dục và đào tạo làm nhiệm vụ giúp lãnh đạo thực hiện công tác tiếp dân.

79

749/SGDĐT-TTr 23/6/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập GV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi,chấm thi

80

591/SGDĐT-TTr 20/5/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập hội nghị thanh tra thi

81

260/TTr 08-04-2009 Bộ giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

82

2895/BGDĐT-TTr 07-04-2009 Bộ giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009
 
 
 
       
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn