Chào mừng năm mới 2019
Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
Nhấn vào nút Tra cứu để nhận công văn
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

904/BGDĐT-TCCB 10/3/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn chương trình công tác VSTBPN năm 2016

2

783/QĐ-UBND 6/4/2016 UBND Tỉnh Phú Yên Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú yên, giai đoạn 2016-2020

3

1040/QĐ-UBND 7/1/2011 UBND Tỉnh Phú Yên Kế hoạch thực hiện chiến lượt Quốc gia về bình đẳng giởi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020

4

1696/QĐ-TTg 02/10/2015 Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động Quốc Gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

5

191/2009/TT-BTC 1/10/2009 Khác THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

6

970 /QĐ-BGDĐT 9/3/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

7

970 /QĐ-BGDĐT 9/3/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015

8

06b/NQ-TLĐ 29/1/2011 Khác NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHOÁ X

9

73/2006/QH11 29/11/2006 Quốc Hội Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bình đẳng giới

10

579/KH-BGDĐT 9/5/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước giai đoạn 2010 - 2015

11

05 /SGDĐT-BVSTBPN Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên KẾ HOẠCH TẬP HUẤN BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2013

12

03/KH-BVSTBPN 19/2/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2013
 
 
 
       
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn