Chào mừng năm mới 2019
Phòng Tổ chức Cán bộ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Untitled Document
     TRA CỨU VĂN BẢN
   
Số văn bản:
Ngày ký:
Cơ quan ban hành:
Về việc 
Nhấn vào nút Tra cứu để nhận công văn
 
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

153/SGDĐT-TCCB 28/5/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mẫu Danh sách trích ngang xin chuyển công tác

2

153/SGDĐT-TCCB 28/5/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bản kiểm điểm cá nhân xin chuyển công tác

3

153/SGDĐT-TCCB 28/5/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đơn xin chuyển công tác

4

Mẫu đơn theo NQ 51 14/5/2015 Khác Mẫu đơn theo nghị quyết 51

5

225-SNV 3/4/2014 Khác Hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo sau đại học,thu hút và sử dụng tri thức.

6

12-2015/QĐ-UBND 15/4/2015 UBND Tỉnh Phú Yên Quyết định 12-2015/QĐ-UBND

7

QĐ 08/2014/QĐ-UBND 1/4/2014 UBND Tỉnh Phú Yên QĐ 08/2014-UBND

8

51/2012-NQ-HĐND 14/9/2012 Khác NQ 51-NQ-HĐND

9

1200/NGCBQLGD 25/11/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Triển khai kế hoạch tập huấn PMIS qua mạng

10

976/KH-BGDĐT 29/10/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch tập huấn PMIS qua mạng

11

MẪU NÂNG LƯƠNG 2014 20/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên HƯỚNG DẪN NÂNG LƯƠNG 2014

12

DANH SÁCH TRÁCH NGANG/SGDĐT-TCCB 28/7/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Danh sách trích ngang làm chế độ hưởng chính sách sau đại học, thu hút trí thức.

13

08/QĐ-UBND 1/4/2014 UBND Tỉnh Phú Yên Hướng dẫn thực hiện NQ 51/NQ-HĐND về thực hiện chính thu hút và hỗ trợ sau Đại học(có các biểu mẫu kèm theo)

14

114/SGDĐT-TCCB 6/3/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Biểu mẫu báo cáo thống kê kèm theo công văn 114/SGDĐT-TCCB

15

1177 30/12/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo dự tuyển viên chức

16

KH 102/KH-UBND 30/10/2013 UBND Tỉnh Phú Yên Kế hoạch thi, xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2013-2014

17

05/2013/TT-BNV ngày 25 t Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

18

940/HD/SGDĐT/SGDĐT-TCCB 8/10/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác TCCB

19

MẪU HĐ LÀM VIỆC 19/9/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Các biểu mẫu và hướng dẫn ký Hợp đồng làm việc

20

QĐ 06/2007 18/6/2007 Khác Thành phần hồ sơ cán bộ công chức

21

Thông tư 08/2013/TT-BNV 31/7/2013 Khác Hướng dẫn nâng lương thường xuyên và trước thời hạn - áp dụng từ ngày 15/9/2013

22

372-569-1877-51 15/8/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Các văn bản về chế độ Hỗ trợ sau Đại học, chính sánh thu hút của tỉnh Phú Yên

23

35/2006 23/8/2006 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

24

51/2012/NQ-HĐND 14/9/2012 Khác Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/09/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức.

25

MẪU ĐGXL/SGDĐT-TCCB . Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mẫu đánh giá xếp loại Giáo viên

26

MẤU ĐGXL/SGDĐT-TCCB . Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mẫu đánh giá xếp loại Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm

27

MẪU ĐGXL/SGDĐT-TCCB . Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mẫu đánh giá xếp loại Hiệu Trưởng, Hiệu Phó.

28

382/SGDĐT-TCCB 25/5/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Công văn hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên cuối năm .

29

MẪU 01/SGDĐT-TCCB 18/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mẫu Danh sách trích ngang hưởng chính sách đào tạo sau đai học, thu hút theo Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND

30

CV 370 TCCB/SGDĐT-TCCB 17/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo làm hồ sơ hưởng chế độ đào tạo sau đại học, chính sách thu hút.

31

BAN KIEM DIEM 2/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

32

ĐƠN XIN 2/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

33

346/SGDĐT-TCCB 2/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn Chuyển công tác hàng năm
 
 
 
       
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn