Văn bản liên quan
Họp thảo luận, góp ý quy định khoảng cách tối thiểu và địa bàn để xác định đối tượng học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày
Ngày ban hành:
19/05/2014
Ngày hiệu lực:
19/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng đẫn thực hiện nhiệm kỳ CĐCS theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
Ngày ban hành:
19/05/2014
Ngày hiệu lực:
19/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhắc nhở đẩy mạnh tuyên truyền và ngăn chặn đuối nước ở học sinh
Ngày ban hành:
19/05/2014
Ngày hiệu lực:
19/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
19/05/2014
Ngày hiệu lực:
19/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực