Văn bản liên quan

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập nhân viên tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
Ngày ban hành:
10/10/2019
Ngày hiệu lực:
10/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/07/2019
Ngày hiệu lực:
19/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực