Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
2 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
3 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
4 Giải thể trường trung học phổ thông
5 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
6 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
7 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
8 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
9 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ; tin học
10 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
11 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
12 Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
13 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
14 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
15 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
16 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
17 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
18 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
19 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
20 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
21 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
22 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
23 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phố thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
24 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
25 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
26 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
27 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
28 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
29 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
30 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
31 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
32 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
33 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
34 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
35 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
36 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
37 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
38 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
39 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
40 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thống do cơ sở nước ngoài cấp
41 Phê duyệt liên kết giáo dục
42 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục
43 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
44 Thành lập nhà trường, nhà trẻ
45 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
46 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
47 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
48 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
49 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
50 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
51 Giải thể trường tiểu học
52 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
53 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện
54 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
55 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
56 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
57 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
58 Giải thể trường trung học cơ sở
59 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
60 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
61 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
62 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
63 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
64 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
65 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
66 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
67 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
68 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
69 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
70 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
71 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
72 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
73 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
74 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
75 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở
76 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
77 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
78 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
79 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
80 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
81 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 484
     Hôm qua : 5659
     Tổng cộng : 18091259

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn