Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Ký hiệu:
  2. Tên thủ tục: Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
  3. Nội dung và biểu mẫu, đơn kèm theo
  4. Quy trình thực hiện:
 

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Mã thủ tục

 

 

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

 

Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

 

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

 

Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ để thẩm định;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể trung tâm; tính khả thi của việc giải thể trung tâm;

c) Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì
Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại có văn bản giải trình bổ sung làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trung tâm; nếu không đồng ý thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do

 

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 

Thành phần hồ sơ

TT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

- Tờ trình giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;

- Đề án giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; - Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

1

 

Số bộ hồ sơ

1

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Sở Nội vụ

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ pháp lý của TTHC

·         Nghị định 46/2017/NĐ-CP

·         Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không.

 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 547
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17961817

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn