Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Ký hiệu:
  2. Tên thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
  3. Nội dung và biểu mẫu, đơn kèm theo
  4. Quy trình thực hiện:
 

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mã thủ tục

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Quy chế thi, tuyển sinh

Trình tự thực hiện

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thành phần hồ sơ

Đơn phúc khảo của thí sinh

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

Căn cứ pháp lý của TTHC

·         Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT

·         Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 730
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17962000

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn