A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm công chức, viên chức

Sáng ngày 18/11/2019, tại cuộc họp giao đầu tuần 12 năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố các quyết định: Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; thành lập, đổi tên một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ và quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo có thay đổi như sau:

1. Thành lập Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Giáo dục Tiểu học. Điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Đổi tên Phòng Chính trị tư tưởng - Học sinh, sinh viên thành Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều động và bổ nhiệm: Phạm Thị Túy Tư giữ chức vụ Trưởng phòngông Trương Văn Bi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Đổi tên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thành Phòng Quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều động và bổ nhiệm: ông Phạm Ngọc Thơ giữ chức vụ Trưởng phòng, các ông Trần Thế Vấn, Lê An Pha, Đoàn Hồng Việt giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, đồng chí Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Viên, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Tôn Đức Thắng, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng, kể từ ngày 12/11/2019.


Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết