A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tác giả: Huy Văn

 

Chiều ngày 04/01, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Thư, Phó Bí thư Đảng ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm tập của thể cấp ủy và từng cá nhân, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Các chi bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng kế hoạch. Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cùng với tổ chức thực hiện đảm bảo chương trình dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt được những kết quả đáng trân trọng và tự hào.

Năm 2021, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

Hai là, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, phó bí thư Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; “Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Nâng cao chất lượng đảng viên” theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Tiến hành đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 11/01/2019 về Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, chỉ đạo thực hiện đúng Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Năm là, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáu là, cấp ủy các chi bộ rà soát, tổ chức thực hiện đảm bảo Kế hoạch về kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và Kế hoạch về kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra của Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Bảy là, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2020-2021. Rà soát chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.

Tám là, tăng cường công tác lãnh đạo các đoàn thể, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chín là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Dịp này, Đảng ủy cũng đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 04 chi bộ hoàn thành tốt các chuyên đề năm 2020 và 17 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Một số hình ảnh:

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết