A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII; TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Chiều ngày 08/01, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quán triệt quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện một số Nghị quyết mới của Đảng; tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tác giả: Huy Văn

Chiều ngày 08/01, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quán triệt quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện một số Nghị quyết mới của Đảng; tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” …

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Phạm Văn Cường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm tập của thể cấp ủy và từng cá nhân, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019. Kết quả, Sở GD-ĐT Phú Yên được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III và hiện đang đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đảng ủy tặng giấy khen cho các chi bộ và đảng viên đạt thành tích năm 2019

Năm 2020, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường; tăng cường kết nối truyền thông, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội về giáo dục; chú trọng tuyên truyền về công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cảnh giác và đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, xấu, độc. Phát huy dân chủ trong Đảng, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng để cùng tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan nắm bắt tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại các chi bộ.

Ba là, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Hướng dẫn các chi bộ đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 350-KH/ĐU ngày 07/10/2019 của Đảng ủy Sở về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Đại hội điểm vào tháng 2/2020.

Bốn là, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện đầy đủ các quyết định, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai, quán triệt, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy Khối. Cấp ủy các chi bộ rà soát, tổ chức thực hiện đảm bảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2019. Tổ chức thẩm tra, xác minh và giải quyết kịp thời các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo chi bộ, đảng viên; xem xét, kết luận thi hành kỷ luật đảng viên đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

Năm là, tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021.

Sáu là, tăng cường công tác lãnh đạo các đoàn thể, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Đảng Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 06 chi bộ hoàn thành tốt các chuyên đề năm 2019 và 15 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019./.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website