A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Tác giả: Huy Văn

Chiều ngày 17/01, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2020 với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan cùng với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

Hội nghị đã thông qua 04  báo cáo và 01 quy chế: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC-NLĐ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo đánh giá việc thực hiện những quy định về dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Quyết toán thu chi năm 2018; Dự toán thu chi ngân sách năm; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Đồng thời, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Sau khi thảo luận, góp ý các báo cáo và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Giám đốc Sở GD-ĐT, chủ trì đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của CBCC-NLĐ, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có lĩnh vực hoàn thành xuất sắc được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:

Một là, phối hợp với Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đảng và đảng viên năm 2020. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành 01 Quyết định và 02 Nghị quyết để phù hợp với Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 có hiệu lực 01/7/2020: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định khung thu, mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý.

Tiếp tục xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non dạy trẻ 3-4 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2023.

Ba là, tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kiểm tra việc thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường và đảm bảo các tiêu chí công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, nhất là các huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới từ nay đến năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bốn là, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo Sở GD-ĐT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả: Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh. Các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu mà các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 với tinh thần “Đổi mới, Sáng tạo, Kỷ cương, Trung thực, Công bằng và Chất lượng”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Sữa học đường năm 2020.

Năm là, tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động chuyên môn của các cơ sở kỹ năng sống và công tác dạy thêm, học thêm; thẩm tra, xác minh đơn thư đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực.

Sáu là, Rà soát, sắp xếp cơ cấu nhân sự các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo yêu cầu. Xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa; cơ quan an toàn về an ninh trật tự; thực hiện đúng Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo thực hiện TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định; nâng cấp cổng thông tin điện tử, ứng dụng triển khai “chữ ký số” và hệ thống quản lý điều hành văn bản (VNPT-IOFFICE) để đảm bảo 100% văn bản được gửi – nhận dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); 

Bảy là, Công đoàn cơ sở Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức nhiệm vụ công đoàn năm 2020; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” trong năm 2020. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở đã tặng giấy khen cho các phòng chuyên môn và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; dịp này Công đoàn cơ sở Văn phòng cũng đã khen thưởng các Tổ Công đoàn và đoàn viên đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi” và hoạt động Công đoàn năm 2019.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website