Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHOÁ XII); TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019  
Tác giả: Huy Văn - Sở GDĐT, Cập nhật thông tin vào lúc: 08:55:35 22-01-2019  

Chiều ngày 02/01, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quán triệt quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Trong đó, tập trung phân tích, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Phạm Văn Cường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm tập của thể cấp ủy và từng cá nhân, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.

1

Đ/c Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT báo cáo tại Hội nghị

Đó là, 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 của Đảng ủy đề ra đều đạt và vượt. 8/8 chi bộ trực thuộc và đảng viên học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch … của Đảng; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, Quy định 76-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 47-QĐ/TW ... Các chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; phát triển được 03 đảng viên đạt chỉ tiêu Đảng uỷ Khối giao năm 2018; 97.8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 19.1% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ phối hợp cùng với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả, Sở GD-ĐT Phú Yên là 01 trong 11 Sở GD-ĐT được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đồng thời được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2018-2019.

P-20190102-152223-HDR

Đ/c Ngô Ngọc Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT thông qua báo cáo đánh giá công tác Đảng năm 2018

Năm 2019, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, chế độ phù hợp với tình hình của địa phương nhằm giúp ngành GD-ĐT giải quyết những khó khăn để phát triển, đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh nhà; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố để có kế hoạch tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020 đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

Hai là, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019; Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; triển khai có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; tiếp tục thực hiện Chương trình sữa học đường giai đoạn 2018-2021 cho học sinh mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 toàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các cơ sở ngoài công lập.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chương trình kế hoạch năm học 2018-2019; Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động cơ quan, đơn vị; đôn đốc nhắc nhở trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng với phòng GD-ĐT cấp huyện và sở GD-ĐT tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm giáo viên dạy thêm, học thêm không đúng qui định.

Bốn là, tăng cường chỉ đạo đổi mới cải cách thủ tục hành chính, hết lòng phục vụ nhân dân theo tinh thần: “Thân thiện, nghĩa tình; Tận tụy trách nhiệm; Kỷ cương, kỷ luật” và phải “Biết chào hỏi, biết cảm ơn, biết xin lỗi”; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý và giảng dạy, tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành; chữ ký số; dịch vụ công trực tuyến.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ năm 2019, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề 2019.

Sáu là, xây dựng chương trình làm việc cụ thể năm 2019, triển khai có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ triển khai việc đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bảy là, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đúng Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tám là, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Ngành, Công đoàn cơ sở, cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

P-20190102-160040-v-HDR-On-p

P-20190102-160403-v-HDR-On-p

Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ và 17 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”./.screen shot download
 

Các tin khác
Điểm thi THPT Quốc gia 2019 công bố trên trang tra cứu điểm vào ngày 14/7/2019 [ 13-07-2019 ]
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Điểm thi Phú Yên [ 25-06-2019 ]
Tra cứu điểm thi và điểm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 [ 24-06-2019 ]
Quán triệt công tác tổ chức coi thi cho trưởng điểm thi, thanh tra thi ! [ 24-06-2019 ]
CHUNG KẾT HỘI THI “NỮ DUYÊN DÁNG, TÀI NĂNG NGÀNH GIÁO DỤC PHÚ YÊN” LẦN THỨ 3, NĂM 2019 [ 04-05-2019 ]
Hội thi “ Nữ duyên dáng tài năng ngành giáo dục Phú Yên ” Lần thứ 3 năm 2019, Cụm Tây Hòa – Đông Hòa [ 16-04-2019 ]
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG [ 16-04-2019 ]
Hội thi Cô cấp dưỡng giỏi tỉnh Phú Yên năm học 2018-2019 [ 16-04-2019 ]
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI “NỮ DUYÊN DÁNG, TÀI NĂNG NGÀNH GIÁO DỤC PHÚ YÊN” LẦN THỨ 3 NĂM 2019 CỤM CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUY HÒA [ 16-04-2019 ]
Sơ kết Phong trào thi đua đợt 2, 3 năm học 2018-2019 và Tuyên dương gương điển hình giai đoạn 2016-2018 [ 11-04-2019 ]
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2680
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221400

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn