Chúc mừng năm mới 2018
  Hệ thống tra cứu Văn bằng - chứng chỉ, chỉ có giá trị trợ giúp kiểm tra thông tin các loại văn bằng-chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cấp. Thông tin này mang tính tra cứu thông tin và không có giá trị về mặt pháp lý. Để có giá trị về mặt pháp lý xin liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.  
Loại VBCC:  
Nhập số hiệu VBCC:  
 
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nới sinh:
Giới tính:
Dân tộc:
Trường đã học:
Hội đồng thi :
Số báo danh :
Lớp:
Xếp loại:
Số hiệu :
Mã phôi:
Ngày cấp:
 
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://phanviennganhangphuyen.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh/hoc-vien-ngan-hang-tuyen-sinh-cao-dang-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-hoc-2018-tai-phu-yen-98.html
http://giadinh.edu.vn
http://ctt.hcmute.edu.vn/ArticleId/640d769b-50a8-45e9-869b-792afb192b57/tuyen-sinh-t1-2018
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3286
     Hôm qua : 3752
     Tổng cộng : 16583701

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn