Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
  Hệ thống tra cứu Văn bằng - chứng chỉ, chỉ có giá trị trợ giúp kiểm tra thông tin các loại văn bằng-chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cấp. Thông tin này mang tính tra cứu thông tin và không có giá trị về mặt pháp lý. Để có giá trị về mặt pháp lý xin liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.  
Loại VBCC:  
Nhập số hiệu VBCC:  
 
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nới sinh:
Giới tính:
Dân tộc:
Trường đã học:
Hội đồng thi :
Số báo danh :
Lớp:
Xếp loại:
Số hiệu :
Mã phôi:
Ngày cấp:
 
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2508
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221228

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn