Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
   
 
DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
STT LOẠI HÌNH ĐẠT CHUẨN
1 Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
2 Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
3 Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia
   
 
 
STT Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia HUYỆN NĂM ĐẠT
1 Trường Tiểu học 1 Hòa Xuân Đông Đông Hòa-Phú Yên 2010
2 Trường Tiểu học An Định Tuy An-Phú Yên 2010
3 Trường Tiểu học Số 2 Xuân Thọ Sông Cầu-Phú Yên 2010
4 Trường Tiểu học Tân Lập Sông Hinh-Phú Yên 2011
5 Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam Đông Hòa-Phú Yên 2011
6 Trường Tiểu học Hòa Quang 1 Phú Hòa- Phú Yên 2011
7 Trường Tiểu học TTr Hai Riêng số 2 Sông Hinh-Phú Yên 2011
8 Trường Tiểu học TTr Củng Sơn 1 Sơn Hòa-Phú Yên 2011
9 Trường Tiểu học số 1 Xuân Hải Sông Cầu-Phú Yên 2010
10 Trường Tiểu học Hòa An Phú Hòa- Phú Yên 2010
11 Trường Tiểu học An Thạch Tuy An-Phú Yên 2012
12 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2012
13 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây Tây Hòa-Phú Yên 2012
14 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Tân Tây Tây Hòa-Phú Yên 2012
15 Trường Tiểu học Hoà Thắng 2 Phú Hòa- Phú Yên 2001
16 Tiểu học Số 2 Hòa Xuân Đông Đông Hòa-Phú Yên 2008
17 Tiểu học An Nghiệp Tuy An-Phú Yên 2008
18 Tiểu học số 2 Hòa Đồng Tây Hòa-Phú Yên 2008
19 Tiểu học Số 2 Hòa Tân Tây Tây Hòa-Phú Yên 2007
20 Tiểu học Số 2 Hòa Tân Đông Đông Hòa-Phú Yên 2007
21 Tiểu học số 2 Hoà Thành Đông Hòa-Phú Yên 2006
22 Tiểu học Hoà Định Đông 1 Phú Hòa- Phú Yên 2006
23 Tiểu học Hoà Trị 3 Phú Hòa- Phú Yên 2006
24 Tiểu học Hoà Định Tây 2 Phú Hòa- Phú Yên 2005
25 Tiểu học Hoà Định Đông 2 Phú Hòa- Phú Yên 2005
26 Tiểu học Hoà Quang 2 Phú Hòa- Phú Yên 2005
27 Tiểu học An Chấn 1 Tuy An-Phú Yên 2005
28 Tiểu học An Dân 1 Tuy An-Phú Yên 2005
29 Tiểu học Hoà Vinh 1 Đông Hòa-Phú Yên 2005
30 Tiểu học Xuân Sơn Nam Đồng Xuân-Phú Yên 2005
31 Tiểu học Xuân Long Đồng Xuân-Phú Yên 2005
32 Tiểu học Củng Sơn 2 Sơn Hòa-Phú Yên 2005
33 Tiểu học Hai Riêng1 Sông Hinh-Phú Yên 2005
34 Tiểu học Hoà Hiệp Nam số2 Đông Hòa-Phú Yên 2004
35 Tiểu học Hoà Định Tây 1 Phú Hòa- Phú Yên 2003
36 Tiểu học Lê Thánh Tôn Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2003
37 Tiểu học Bình Ngọc Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2003
38 Tiểu học Hoà trị 2 Phú Hòa- Phú Yên 2002
39 Tiểu học số 1 Hoà Bình 1 Tây Hòa-Phú Yên 2002
40 Tiểu học số 2 Hoà Bình 2 Tây Hòa-Phú Yên 2002
41 Tiểu học số1 Hoà Bình 2 Tây Hòa-Phú Yên 2002
42 Tiểu học Hoà Phú số 1 Tây Hòa-Phú Yên 2002
43 Tiểu học Hoà Thịnh Tây Hòa-Phú Yên 2002
44 Trường Tiểu học Hoà Quang 3 Phú Hòa- Phú Yên 2002
45 Trường Tiểu học Hoà An 1 Phú Hòa- Phú Yên 2002
46 Trường Tiểu học La Hai 1 Đồng Xuân-Phú Yên 2001
47 Trường Tiểu học Xuân Lộc 1 Sông Cầu-Phú Yên 2001
48 Trường Tiểu học An Cư 1 Tuy An-Phú Yên 2001
49 Trường Tiểu học số 1 Hoà Thành Đông Hòa-Phú Yên 2001
50 Trường Tiểu học số 1 Hoà Bình 1 Tây Hòa-Phú Yên 2001
51 Trường Tiểu học Hoà Hiệp Trung số 1 Đông Hòa-Phú Yên 2001
52 Trường Tiểu học Hoà Vinh 2 Đông Hòa-Phú Yên 2001
53 Trường Tiểu học Phú Lâm 4 Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2001
54 Trường Tiểu học Hoà Trị 1 Phú Hòa- Phú Yên 2001
55 Trường Tiểu học Phú Lâm 2 Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2001
56 Trường Tiểu học Hoà Thắng 1 Phú Hòa- Phú Yên 2001
57 Trường Tiểu học Xuân Phước 1 Đồng Xuân-Phú Yên 2000
58 Trường Tiểu học Phú Lâm 3 Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2000
59 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực Tp Tuy Hòa-Phú Yên 2000
60 Trường Tiểu học Phú Lâm 1 Tp Tuy Hòa-Phú Yên 1999
61 Trường Tiểu học Lạc Long Quân Tp Tuy Hòa-Phú Yên 1999
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 474
     Hôm qua : 5627
     Tổng cộng : 17967371

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn