Văn bản liên quan
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009
Ngày ban hành:
07/04/2009
Ngày hiệu lực:
07/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v phun hóa chất diệt muỗi và chiến dịch diệt bọ gậy, loăng quăng chủ động phòng dịch năm 2009
Ngày ban hành:
05/04/2009
Ngày hiệu lực:
05/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Ngày ban hành:
03/04/2009
Ngày hiệu lực:
03/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v trưng tập GV làm nghĩa vụ giúp cho HS cac trường mới có đến lớp 12 đầu tiên.
Ngày ban hành:
02/04/2009
Ngày hiệu lực:
02/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực