Văn bản liên quan
V/v phun hóa chất diệt muỗi và chiến dịch diệt bọ gậy, loăng quăng chủ động phòng dịch năm 2009
Ngày ban hành:
05/04/2009
Ngày hiệu lực:
05/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Ngày ban hành:
03/04/2009
Ngày hiệu lực:
03/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v trưng tập GV làm nghĩa vụ giúp cho HS cac trường mới có đến lớp 12 đầu tiên.
Ngày ban hành:
02/04/2009
Ngày hiệu lực:
02/04/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tổ chức tuần lễ toàn câu hành động Giáo dục cho mọi người.
Ngày ban hành:
31/03/2009
Ngày hiệu lực:
31/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực