Văn bản liên quan
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày hiệu lực:
23/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức thi giải toán và Olimpic tiếng Anh trên Internet cho học sinh phổ thông năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
22/11/2012
Ngày hiệu lực:
22/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giảm thời gian dạy tại trường đối với các giáo viên đang tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại Phú Yên
Ngày ban hành:
21/11/2012
Ngày hiệu lực:
21/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai lớp tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Ngày ban hành:
21/11/2012
Ngày hiệu lực:
21/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực