Văn bản liên quan
CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
18/05/2010
Ngày hiệu lực:
18/05/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Triệu tập hội nghị thi lần 2
Ngày ban hành:
18/05/2010
Ngày hiệu lực:
18/05/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v cử CB, Gv tham gia lớp đào tạo ứng dụng CNTT
Ngày ban hành:
18/05/2010
Ngày hiệu lực:
18/05/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tuyển sinh ĐH,CĐ theo chế đọ cử tuyển năm 2010
Ngày ban hành:
17/05/2010
Ngày hiệu lực:
17/05/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực