Văn bản liên quan
Triệu tập dự hội thảo CNTT trong công tác dự toán lương và cải cách tiền lương
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị định 138/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo khen thưởng và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2015
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực