Văn bản liên quan
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Đồng ý đánh giá ngoài trường THPT Nguyễn Trãi
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập cán bộ Công đoàn tham dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Phú Yên với công nhân, viên chức, lao động năm 2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập dự hội thảo CNTT trong công tác dự toán lương và cải cách tiền lương
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực