Chào mừng năm học mới 2016-2017
 
VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 

STT Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Ban hành về việc
1 163/QĐ-UBND 02/02/2012 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên
2 Nghị quyết số 63/2010/NĐ-CP 08/6/2010 Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính
3 Nghị quyết số 76/NQ-CP 13/6/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
4 Nghị quyết số 30c/NQ-CP 08/11/2011 Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Trang   1
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://phanviennganhangphuyen.edu.vn/index.php/vi/news/tuyen-sinh/hoc-vien-ngan-hang-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-2017-29.html
http://giadinh.edu.vn
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3581
     Hôm qua : 4868
     Tổng cộng : 14781665

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn