http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Liên hệ Sơ đồ Website

Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

14 13/3/2019 Chính phủ Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

2

138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Chính phủ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

3

1740/QĐ-TTg 16/11/2012 Chính phủ Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

4

19/2013/NĐ-CP 23/02/2013 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Trang   1
   
 
     

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057842056 Fax : 057842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn