Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN CÁC ĐƠN VỊ
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

41/TB-HCGC 05/12/2016 Khác Tặng quà Tết cho Hội viên Cựu Giáo chức nhân dịp tết cổ truyền năm Đinh Dậu 2017

2

15/TB-HĐTTVCGV 25/5/2016 Khác Kết quả thi tuyển viên chức giáo viên bậc THPT

3

515/SNV-CCVC 16/7/2015 Khác Triển khai kiến kết luận cuộc họp ngày 09/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015

4

1503/PYN-KH 08/12/2014 Khác Kết quả thi thử trên website viettelstudy.vn tháng 11/2014

5

03/TB-SKHCN 22/01/2014 Khác Đề xuất nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 tỉnh Phú Yên

6

93/2013/NQ-HĐND 12/12/2013 Khác Quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

7

404/TB-KBPY 24/12/2013 Khác Thông báo khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ năm 2013

8

393/KBPY-KSC 16/12/2013 Khác Thanh toán vốn đầu tư XDCB và CTMTQG cuối năm 2013

9

679/TB-CAT-PX13 08/11/2013 Khác Thông báo tuyển chọn công dân vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đợt I, năm 2014

10

503/BHXH-PT 04/9/2013 Khác Lập danh sách học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác

11

877-CV/BTGTU 12/3/2013 Khác Triển khai tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới

12

14/2013/TT-BTC 05/02/2013 Khác Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ Quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

13

16/QĐ-LĐLĐ 14/01/2013 Khác Công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

14

2847/STC-NS 19/12/2012 Khác Khóa sổ ngân sách niên độ 2012

15

743/HD-SNV 01/11/2011 Khác Hướng dẫn"Tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng hằng năm"

16

56/2012/NQ-HĐND 14/9/2012 Khác Nghị quyết sửa đổi một số quy định về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

17

07/GM-BTĐKT 14/9/2012 Khác Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

18

66/2012/NĐ-CP 06/9/2012 Khác Xử phạt hành chính trong quản lý tài sản

19

933/SLĐTBXH 30/7/2012 Khác Thông báo hoạt động Thăm dò ý kiến trẻ em

20

13/4/2012 Khác Thông báo Atlat Địa lý Việt Nam bị in Giả
Trang   1 2 3 4
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2628
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221348

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn