Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

39/SGDĐT-GDTrH 16/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chi lương cho CBCCVC và người lao động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

2

37/SGDĐT-VP 15/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và PCCC, CNCH dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

3

Công văn số 33/SGDĐT-KHTC 15/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Về việc báo cáo tình hình công khai và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2018

4

12/TB-SGDĐT 14/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị sơ kết học kì I và hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm GDTiH học kì II, năm học 2018-2019

5

32/SGDĐT-GDTrH 14/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2018-2019

6

30/SGDĐT-KHTC 10/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung năm 2019

7

21/SGDĐT-KHTC 10/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí QLHC đối với các cơ quan NN và cơ chế tự chủ của vđơn vị SNCL năm 2018

8

09/KH-SGDĐT 09/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hành động của Sở GDĐT thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

9

06/SGDĐT-VP 09/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bổ sung đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

10

17/SGDĐT-KHTC 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tình hình sử dụng dự toán NSNN năm 2018

11

15/SGDĐT-KHTC 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư bổ sung CSVC, thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia

12

05/CĐN 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thăm hỏi CBNGNLĐ dịp Tết 2019

13

14/SGDĐT-VP 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông

14

13/SGDĐT-CTTTHSSV 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2018-2019

15

12/SGDĐT-CTTTHSSV 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018-2019

16

04/GM-SGDĐT 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ 6

17

04/SGDĐT-GDMN 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập Hội nghị sơ kết học kỳ I, và triển khai nhiệm vụ GDMN học kỳ II, năm học 2018-2019

18

07/SGDĐT-CTTTHSSV 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 7, năm học 2018-2019

19

03/SGDĐT-VP 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

20

07/KH-SGDĐT 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thực hiện mục tiêu PCGDTiH năm 2019
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 3452
     Hôm qua : 2950
     Tổng cộng : 17444657

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn