Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

269/SGDĐT-CTTTHSSV 14/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Nhận giải thưởng Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2018-2019

2

268/SGDĐT-GDTrH 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn chuẩn bị cho năm học 2019-2020

3

59/CĐN 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019

4

305/QĐ-SGDĐT 09/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Công nhận sáng kiến cấp ngành GDĐT năm học 2018-2019

5

265/SGDĐT-VP 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tăng cường năng lực công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT mới qua mạng Internet

6

264/SGDĐT-VP 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phối hợp, phòng chống sách giả, sách in lậu vào trường học

7

142/KH-SGDĐT 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên

8

141/KH-SGDĐT 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

9

140/KH-SGDĐT 13/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (từ ngày 15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh

10

139/SGDĐT-KTKĐCLGD 10/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v đồng ý đánh giá ngoài trường Phổ thông dân tộc nội trú Sông Hinh

11

312/SGDĐT-GDTrH 07/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

12

308/SGDĐT-KHTC 06/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai huy động trẻ mầm non và tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2019-2020

13

245/SGDĐT-GDTiH 06/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học và tổng kết năm học 2018-2019

14

241/SGDĐT-KHTC 06/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

15

135/SGDĐT-GDTrH 06/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo thời gian kiểm tra thư viện đạt chuẩn quốc gia

16

58/SGDĐT-GDTrH 06/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CBQL phòng GDĐT tham gia bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT mới

17

240/SGDĐT-TCCB 04/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh

18

134/SGDĐT-VP 04/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kế hoạch kiểm tra chuyên đề PCCC ngành GDĐTtrên địa bàn tỉnh năm 2019

19

55/CĐN 04/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

20

54/CĐN 04/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2466
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963736

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn