Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

15/SGDĐT-KHTC 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư bổ sung CSVC, thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia

2

05/CĐN 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thăm hỏi CBNGNLĐ dịp Tết 2019

3

14/SGDĐT-VP 08/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông

4

13/SGDĐT-CTTTHSSV 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2018-2019

5

12/SGDĐT-CTTTHSSV 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018-2019

6

04/GM-SGDĐT 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ 6

7

04/SGDĐT-GDMN 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập Hội nghị sơ kết học kỳ I, và triển khai nhiệm vụ GDMN học kỳ II, năm học 2018-2019

8

07/SGDĐT-CTTTHSSV 07/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 7, năm học 2018-2019

9

03/SGDĐT-VP 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

10

07/KH-SGDĐT 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch thực hiện mục tiêu PCGDTiH năm 2019

11

13/SGDĐT-GDTiH 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn giảng dạy môn Âm nhạc, Hoạt động tập thể và Hoạt động giáo dục NGLL theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

12

06/SGDĐT-VP 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13

02/SGDĐT-KTKĐCLGD 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v tập huấn KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia

14

05/KH-SGDĐT 05/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra điều kiện cấp giấy phép tổ chức DTHT ngoài nhà trường tại huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu

15

10/SGDĐT-TCCB 04/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

16

04/TB-SGDĐT 04/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo số 01 "Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019"

17

02/TB-CĐN 04/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lập báo cáo quyết toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2018

18

01/SGDĐT-GDTiH 03/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập Hội nghị sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ GDTiH HKII, năm học 2018-2019

19

110/CĐN-QTT 03/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo nhận tiền tương trợ tháng 12/2018

20

02/TB-SGDĐT 03/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kết quả khảo sát ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại Sở GDĐT năm 2018
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2485
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963755

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn