Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

190/SGDĐT-CTTTHSSV 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội nghị tập huấn Tăng cường công tác thông tin truyền thông, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet tronmg trường học

2

413/SGDĐT-VP 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

3

841/SGDĐT-CTTTHSSV 21/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hưởng ứng "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng" năm 2019

4

256/CĐN 19/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2018-2019

5

838/SGDĐT-VP 18/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

6

255/CĐN 17/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

7

410/SGDĐT-GDTrH 17/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kiểm tra trường THCS đạt chuẩn quốc gia

8

832/SGDĐT-VP 14/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bảo đảm ANTT, ATGT liên quan đến hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trên địa bàn tỉnh

9

831/SGDĐT-CTTTHSSV 13/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trường học năm 2018

10

821/SGDĐT-KHTC 11/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ

11

822/SGDĐT-VP 11/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT

12

820/SGDĐT-KHTC 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Đăng ký tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

13

818/SGDĐT-KHTC 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo một số nội dung để tổng hợp phân bổ dự toán NSNN năm 2019

14

817/SGDĐT-GDTrH 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Tin học THCS"

15

405/SGDĐT-GDTiH 10/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tổ chức tập huấn dạy học môn Âm nhạc và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học

16

183/SGDĐT-GDTXCN 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Cử cán bộ tham dự tập huấn công tác quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

17

813/SGDĐT-VP 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2018

18

812/SGDĐT-CTTTHSSV 07/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hoãn kiểm tra, giám sát công tác của BVSTBPN năm 2018

19

402/SGDĐT-KHTC 05/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo tiếp nhận thiết bị dạy học dùng chung, môn hóa, môn sinh

20

403/KH-SGDĐT 05/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra chuyên môn giáo dục trung học, năm học 2018-2019
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2162
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963432

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn