Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

27/KH-VSTBPN 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú Yên năm 2018

2

812/SGDĐT-KTKĐCLGD 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

3

667/SGDĐT-KHTC 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Rà soát báo cáo vướng mắc và nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học

4

664/SGDĐT-CTTTHSSV 31/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THPT năm học 2018-2019

5

663/SGDĐT-KHTC 30/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện các giải pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018

6

341/SGDĐT-GDTiH 30/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức hội thảo và tập huấn GV dạy môn Thể dục cấp tiểu học

7

803/SGDĐT-GDTiH 30/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai công tác thư viện trong nhà trường tiểu học

8

658/SGDĐT-TTr 29/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra năm 2018

9

654/SGDĐT-VP 26/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

10

338/SGDĐT-GDTrH 26/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo lịch kiểm tra chuẩn PCGD THCS năm 2018

11

335/KH-SGDĐT 24/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn giáo viên THCS về đổi mới chương trình giáo dục trung học, năm học 2018-2019

12

336/KH-SGDĐT 24/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ I, năm học 2018-2019

13

778/QĐ-SGDĐT 24/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phê duyệt bổ sung kết quả xét VCGV năm 2018

14

334/KH-SGDĐT 23/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới

15

147/SGDĐT-KTKĐCLGD 19/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v triệu tập Cán bộ quản lí, GV tham gia tập huấn KĐCLGD trường phổ thông

16

150/SGDĐT-KTKĐCLGD 23/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới giáo dục phổ thông

17

149/SGDĐT-GDTiH 23/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập triển khai Sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học

18

332/KH-SGDĐT 22/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tuyển chọn giáo viên về giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

19

331/TB-SGDĐT 22/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo nộp hồ sơ dự tuyển về giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

20

641/SGDĐT-GDTiH 22/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tổ chức Sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2298
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963568

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn