Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

617/SGDĐT-VP 11/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

2

706/QĐ-SGDĐT 12/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triệu tập học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2018-2019

3

616/SGDĐT-VP 11/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Giới thiệu đơn vị triển khai Chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestlé Milo cho học sinh tiểu học tại Phú Yên

4

138/GM-SGDĐT 11/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mời tọa đàm và nhận tủ sách

5

314/KH-SGDĐT 11/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán THPT"

6

137/SGDĐT-GDTrH 11/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội

7

12-KHLT/TĐTN-SGDĐT-HSV 09/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hội thi "Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng" tỉnh Phú Yên- Năm 2019

8

02-CTLT/TĐTN-SGDĐT 09/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

9

01-CTLT/ĐTN-GDĐT 09/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học khối THPT

10

614/SGDĐT-CTTTHSSV 11/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai bộ tài liệu "Văn hóa Giao thông" trong nhà trường

11

114/CĐN 10/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm học 2018-2019

12

113/CTr-UBKT 09/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn năm học 2018-2019

13

313/TB-SGDĐT 10/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo nhận quyết định tuyển dụng và bổ sung hồ sơ để xét bổ nhiệm hạng VCGV năm 2018

14

312/SGDĐT-GDTrH 08/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo kiểm tra kĩ thuật trường trung học đạt chuẩn quốc gia và công nhận thư viện đạt chuẩn quốc gia

15

743/SGDĐT-KTKĐCLGD 05/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

16

108/CĐN-QTT 08/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo nhận tiền tương trợ tháng 6, 7, 8, 9/2018

17

747/SGDĐT-GDTiH 08/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thực hiện TT số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

18

599/SGDĐT-VP 05/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GDĐT

19

308/KH-SGDĐT 04/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật

20

598/SGDĐT-VP 05/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2020
     Hôm qua : 6097
     Tổng cộng : 17963290

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn