Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

689/SGDĐT-CTTTHSSV 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

2

688/SGDĐT-GDTrH 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019

3

284/SGDĐT-VP 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kê hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

4

606/QĐ-SGDĐT 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thành lập các Cụm thi đua năm học 2018-2019

5

101/CĐN 11/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

6

537/SGDĐT-KHTC 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Báo cáo số liệu học phí

7

686/SGDĐT-GDTXCN 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Lịch công tác trọng tâm GDTX và GDĐH năm học 2018-2019

8

685/SGDĐT-GDTXCN 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX

9

282/SGDĐT-GDTiH 10/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch kiểm tra kỹ thuật PCGDTH các huyện, thị xã, thành phố

10

281/KH-SGDĐT 07/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tập huấn triển khai xây dựng xã hội học tập năm 2018

11

119/SGDĐT-KTKĐCLGD 07/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Tập huấn và bàn giao phần mềm quản lý VBCC

12

280/KH-SGDĐT 06/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay cho giáo viên Toán trung học, năm học 2018-2019

13

118/GTT-SGDĐT 05/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Bồi dưỡng thường xuyên đối với CBQL tại các trường mầm non, nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục

14

278/KH-SGDĐT 05/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 6, năm học 2018-2019

15

276/SGDĐT-VP 05/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo

16

528/SGDĐT-VP 04/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Mua tăm tre từ thiện gây quỹ Hội BTNTT & TEMC tỉnh Phú Yên

17

276/SGDĐT-CTTTHSSV 04/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo xét cấp học bổng, tiền đỡ đầu cho các en HS có hoàn cảnh khó khăn, biết vượt khó vươn lên trong học tập

18

273/SGDĐT-CTTTHSSV 04/9/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch trao học bổng cho HS nghèo vượt khó vươn lên trong học tập

19

524/SGDĐT-VP 31/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT và UBND tỉnh Phú Yên

20

99/CĐN 31/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Giới thiệu nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
   
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 399
     Hôm qua : 5659
     Tổng cộng : 18091174

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn